V době od 1.7. 2019 do 26.7. 2019 bude provoz naší mateřské školy přerušen. V době přerušení provozu může v nutných případech poskytnout vzdělávání náhradní MŠ – ul. Klášterecká 1557 ( Čtyřlístek) a to na základě podané žádosti zákonného zástupce ve stanoveném termínu. Termín pro zápis do náhradní MŠ je 30. 5. 2019 od 14-16 hodin.

V době od 26.8. 2019 do 30.8. 2019 budou zajišťovat provoz všechny mateřské školy v omezeném provozu (provoz jednotlivých tříd bude upraven s ohledem na probíhající přípravu školního roku, bezpečnostní a organizační podmínky).

Školní rok bude zahájen 2.9. 2019.

Přerušení provozu v době hlavních prázdnin