PRAVIDLA PROVOZU MŠ

Od 6.5.2020 již mateřská škola funguje v běžném provozu, je však i nadále třeba dodržovat pravidla ochrany zdraví dětí a zaměstnanců. Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu. Pokud se u dítěte v průběhu

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

  Vzhledem k mimořádné situaci budou letos zápisy k předškolnímu vzdělávání probíhat bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců. Na webových stránkách vybrané mateřské školy naleznete: Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání Čestné prohlášení o povinném očkování K zápisu k předškolnímu vzdělávání doložíte: Vyplněnou