TESTOVÁNÍ DĚTÍ

Testování stanovených skupin dětí, žáků, studentů a zaměstnanců škol a školských zařízení bude probíhat s dubnovým návratem k prezenční výuce na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které níže uvedeným informacím dodává právní závaznost. U skupin dětí, žáků a studentů určených

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Naše mateřská škola byla po dohodě se zřizovatelem určena hejtmanem Ústeckého kraje k vykonávání péče o děti (od 2 do 6 let) za nouzového stavu, jejichž zákonní zástupci jsou: –        zaměstnanci bezpečnostních sborů, –        zaměstnanci obecní policie, –        zaměstnanci