Ochranné opatření po návratu z dovolené v době prázdninového povozu školy 

Žádáme všechny příchozí o dodržování ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 8. 7. 2021, ve znění pozdějších změn souvisejících s ochranou před zavlečením onemocnění COVID-19 a cestováním, zejména: sledování aktuálního zdravotního stavu, dodržování podmínek samoizolace po návratu z označených zemí, informovat vzdělávací

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

Mateřská škola, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace   Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání   Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,                              o předškolním,

TESTOVÁNÍ DĚTÍ

Testování stanovených skupin dětí, žáků, studentů a zaměstnanců škol a školských zařízení bude probíhat s dubnovým návratem k prezenční výuce na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které níže uvedeným informacím dodává právní závaznost. U skupin dětí, žáků a studentů určených