ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

Mateřská škola, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace   Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání   Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,                              o předškolním,

TESTOVÁNÍ DĚTÍ

Testování stanovených skupin dětí, žáků, studentů a zaměstnanců škol a školských zařízení bude probíhat s dubnovým návratem k prezenční výuce na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které níže uvedeným informacím dodává právní závaznost. U skupin dětí, žáků a studentů určených

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Naše mateřská škola byla po dohodě se zřizovatelem určena hejtmanem Ústeckého kraje k vykonávání péče o děti (od 2 do 6 let) za nouzového stavu, jejichž zákonní zástupci jsou: –        zaměstnanci bezpečnostních sborů, –        zaměstnanci obecní policie, –        zaměstnanci