Mateřská škola, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace

Kontaktní informace

Ředitelka: Mrg. Jitka Pichlíková
Telefon: +420 474 334 650
Mobil: 736 613 499

Rozpočet a rozpočtový výhled

ROZPOČET NA ROK 2024

Položky [Kč]
NÁKLADY 18 740,0
mzdové náklady vč. zák. odvodů 15 120,0
ostatní náklady 3 620,0
VÝNOSY 18 740,0
vlastní – úplata za vzdělání, stravné 1 640,0
dotace MěÚ – provoz 1 980,0
dotace KÚ – mzdy vč. zák. odvodů 15 120,0
jiné dotace a dary 0,0

Rozpočtový výhled na rok 2025 – 2026

 

Položky 2025 2026
NÁKLADY 19 000,0 19 000,0
mzdové náklady vč. zák. odvodů 15 120,0 15 120,0
ostatní náklady 3 880,0 3 880,0
VÝNOSY 19 000,0 19 000,0
vlastní – úplata za vzdělání, stravné 1 900,0 1 900,0
dotace MěÚ – provoz 1 980,0 1 980,0
dotace KÚ – mzdy vč. zák. odvodů 15 120,0 15 120,0
jiné dotace a dary 0,0 0,0

V Kadani – 20. 11. 2023

Zastupitelstvo města Kadaně schválilo rozpočet a rozpočtový výhled usnesením č. 163/2023  dne 14.12. 2023.

 

Mgr. Jitka Pichlíková – ředitelka školy