Mateřská škola, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace

Kontaktní informace

Ředitelka: Mrg. Jitka Pichlíková
Telefon: +420 474 334 650
Mobil: 736 613 499

Režim dne

5:30 – 8:00

scházení dětí

5:30 – 8:45

hry a individuální práce s dětmi, spontánní a řízené činnosti, pohybová chvilka

7:30 – 11:30

povinné předškolní vzdělávání

8:45 – 9:30

hygiena, dopolední svačina, výchovné činnosti (mladší děti)

8:45 – 9:45

hygiena, dopolední svačina, výchovné činnosti (starší děti)

9:30 – 11:15

pobyt venku, příprava na oběd (mladší děti)

9:45 – 11:45

pobyt venku, příprava na oběd (starší děti)

11:30 – 12:10

oběd

12.15 – 14:30

odpočinek, hygiena, svačina

14:30 – 17:00

hry a skupinové činnosti do rozchodu dětí (za příznivého počasí na školní zahradě)