Mateřská škola, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace

Kontaktní informace

Ředitelka: Mrg. Jitka Pichlíková
Telefon: +420 474 334 650
Mobil: 736 613 499

O nás

Rozdělení dětí do tříd školní rok 2017 – 2018

Naše Mateřská škola je 7 třídní s kapacitou 165 dětí.

  Budova A přízemí 1. třída „Žabičky“ 2,5 – 4 let staré děti
  2. třída „Koťata“ 4 – 5 let staré děti
  1. patro 3. třída „Lišky“ 5 – 6 let staré děti + OŠD
  4. třída „Medvědi“ 5 – 6 let staré děti + OŠD
  Budova B přízemí 5. třída „Berušky“ 2,5 – 4 let staré děti
  1. patro 6. třída „Myšky“ 4 – 5 let staré děti
  Budova C přízemí 7. třída „Motýlci“ 2,5-4leté děti

  Provoz MŠ: 5,30 – 17,00 hod.

   TŘÍDA SCHÁZENÍ DĚTÍ VE TŘÍDÁCH PROVOZ TŘÍDY ROZCHÁZENÍ DĚTÍ ZE TŘÍD
   1. třída „Žabičky“ 5,30 – 8,00 5,30 – 17,00 – 17,00
   2. třída „Koťata“ 5,30 – 7,00 ve tř.„Žabičky“ 7,00 – 15,00 15,00 – 17,00 ze tř.„Žabičky“
   3. třída „Lišky“ 5,30 – 6,30 ve tř.„Žabičky“ 6,30 – 15,30 15,30 – 17,00 ze tř.„Žabičky“
   4. třída „Medvědi“ 5,30 – 6,30 ve tř.„Žabičky“ 6,30 – 7,00 ve tř.„Lišky“ 7,00 – 15,00 15,00 – 15,30 ze tř.„Lišky“ 15,30 – 17,00 ze tř.„Žabičky“
   5. třída „Berušky“ 5,30 – 6,00 ve tř.„Žabičky“ 6,00 – 16,00 16,00 – 17,00 ze tř.„Žabičky“
   6. třída „Myšky“ 5,30 – 6,00 ve tř.„Žabičky“ 6,00 – 7,00 ve tř.„Berušky“ 7,00 – 15,00 15,00 – 16,00 ze tř.„Berušky“ 16,00 – 17,00 ze tř. Žabičky“
   7. třída „Motýlci“ 5,30 – 6,00 ve tř.„Žabičky“ 7,00 – 15,00 15,00 – 16,00 ze tř.„Berušky“ 16,00 – 17,00 ze tř. Žabičky“

   Mateřská škola „Hvězdička“ se nachází v Kadani, uprostřed panelového sídliště „Na Podlesí“, blízko 5.ZŠ. Objekt MŠ se skládá ze tří budov A, B a C, které jsou spojeny chodbou. Kolem tohoto komplexu je velká zahrada, která je rozdělena na 2 části, největší část zahrady slouží k volné hře – jsou zde houpadla, zahradní prvek Loď, třída v přírodě, mlhoviště, multifunkční hřiště se Smart povrchem, 5 velkých  pískovišť a dostatek hraček. Děti tady mohou také jezdit na koloběžkách a tříkolkách. Další část plochy, která je z 1/3 pokryta umělým trávníkem, slouží ke sportování. Tady je vybudováno pískové doskočiště pro skok daleký a horolezecký kopec se skluzavkou. Zahrada také plní úlohu společenského místa, kde se mají možnost setkávat a spolu si hrát děti z více tříd najednou. 

   Spojovací chodba pavilonu A a B slouží jako tělocvična, která je neustále doplňována novým a pro děti atraktivním nářadím a náčiním. 

   Mateřská škola má 7 tříd, s kapacitou 165 dětí. V budovách je dostatek místa pro veškeré aktivity i odpočinek dětí. Všechny třídy jsou vybaveny novým barevným nábytkem, s velkým množstvím hraček. 

    I přes časovou uvolněnost dodržujeme základní denní rytmus – náplň činností je sestavena s ohledem na biologické procesy, kdy je střídána aktivita dětí s relaxací (zohledňuje se výkonnostní a únavová křivka). Klidná pravidelnost denního rytmu usnadňuje dětem orientaci v čase a navozuje pocit psychické jistoty. 

   Při zahájení docházky dítěte do MŠ umožňujeme adaptaci s matkou nebo zkrácený pobyt v MŠ – to vše po vzájemné domluvě rodič x pedagog.

    Jídlo je podáváno 3x denně (při jeho přípravě jsou dodržovány zásady zdravé výživy) a děti mají po celý den (ve třídách i na zahradě) možnost kdykoliv se napít. Do jídla nejsou nuceny – jídlo mohou odmítnout. 

   Nabízíme dětem pestré a lákavé možnosti hry s pedagogickým podtexem, ponecháváme dostatečný prostor pro spontánní hry a učení. 

   Kromě společenských akcí v rámci naší MŠ  ( besídky a dílny pro rodiče, karneval, tvoření  z odpadového materiálu ke Dni Země, „Den otevřených dveří“ pro veřejnost, oslava Dne dětí, slavnostní rozloučení se školním rokem a s „předškoláky“, divadelní představení přímo v MŠ, besedy se zástupci Policie, …) se účastníme i akcí pořádaných MěÚ Kadaň (vlastivědná vycházka, kino, divadlo, Den bez aut, …), „Šuplíkem“ (sportovní soutěže) a ostatními mateřskými školami našeho města (zdobení vánočních stromků, zdobení břízek, výstava dětských prací v Městské galerii Josefa Lieslera, malování s Fíkem – tuto akci pro všechny MŠ pořádá naše mateřská škola, …).

   Spolupracujeme také se ZŠ – pravidelně jsme zváni na jejich akce. Nezapomínáme ani na talentované děti – účastníme se pravidelně  různých výtvarných soutěží a děti sportovně nadané naší MŠ zastupují na sportovních soutěžích.

   Náš vzdělávací program se jmenuj FIt Hvězdička a klade důraz na zdravý životní styl.

   Náš cíl : Spokojené děti i jejich rodiče.