Naše mateřská škola se zapojila do preventivního zdravotního programu a spolupracuje s firmou Prima Vizus z Chebu, která provádí preventivní screeningové vyšetření zraku u předškolních dětí. Vyšetření zajišťují zdravotní pracovníci přímo v naší školce, je rychlé a bezbolestné. Čím dříve je oční vada zjištěna a léčena, tím vyšší je šance na úspěšnou léčbu. Poplatek za vyšetření zraku je 150 Kč a není hrazen zdravotními pojišťovnami. Vyšetření proběhne dne 17.10. 2018 od 8,30 hodin a výsledky budou zaslány MŠ do dvou týdnů po termínu. Každé dítě obdrží obálku s potvrzením o vyšetření a doklad o uhrazení poplatku. Děti s nálezem dioptrické vady dostanou doporučení k návštěvě očního lékaře. Pokud máte o vyšetření zájem, informujte se u paní učitelky na třídě.

Screeningové vyšetření zraku předškolních dětí